transport palet do niemiec1921.05.2019

Branża FMCG – Wywiad z Dyrektorem Handlowym Vesta Polska dla TSL Biznes

1. W jakim zakresie Vesta Polska obsługuje branżę FMCG?

Vesta Polska jako polska spółka koncernu logistycznego Logistic Company Vesta od początku swojej działalności, czyli 2006 obsługuje branżę FMCG. Jednym z naszych pierwszych, większych klientów był i jest do tej pory potentat branży artykułów higienicznych, który za naszym pośrednictwem dostarcza/ do /sklepów cały wachlarz swoich produktów. Oprócz tego dużą część naszych transportów tej branży zajmują artykuły spożywcze tj, chrupki, płatki kukurydziane, owoce i warzywa oraz kosmetyki, leki i artykuły chemiczne.
Vesta Polska świadczy kompleksową usługę logistyczną, nie tylko oferując transport ale również przeładunki, magazynowanie i odprawy celne. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie bezpośrednio kontrolować cały proces dostarczenia towaru od producenta do odbiorcy.

2. Dlaczego ta branża jest interesująca dla operatora? Jakie niesie ze sobą wyzwania?

Branża FMCG jest jedną z najbardziej dynamicznych z obsługiwanych przez Vesta Polska obszarów. Wymaga ona od dostawcy usług logistycznych szybkości reakcji i maksymalnej elastyczności w związku z różnorodnością i zmiennością wymagań. Bez wątpienia ten rodzaj usług wiąże się z brakiem rutyny w codziennych obowiązkach operatora logistycznego. Nie bez znaczenia jest też duża ilość ładunków, która jest dla przewoźnika gwarancją stabilizacji ekonomicznej. Atrakcyjność branży jest nieodłącznie powiązana z dość wysokimi wymaganiami ze strony producenta czy dystrybutora. W transporcie towarów szybko zbywalnych pojęcie JIT (Just in time) jest kluczem do sukcesu i podstawowym wymaganiem. Myślę, że to z czym dodatkowo codziennie mierzy się każda firma logistyczna to dobrze poukładany łańcuch dostaw, wykwalifikowany personel i odpowiednie systemy informatyczne do obsługi całego procesu

3. Kto jest dziś podstawowym klientem z branży FMCG (producenci, sieci handlowe…)?

Zdecydowanie takim klientem dla Vesta Polska, jak również dla większości firm logistycznych są firmy produkcyjne artykułów spożywczych, higieniczno-kosmetycznych, chemicznych oraz koncerny farmaceutyczne. Obecnie mamy na rynku polskim, jak również europejskim kilka największych graczy, którzy są zdecydowanymi liderami branży FMCG. Ważnym klientem w tym zakresie są tez dystrybutorzy i firmy pośredniczące.

4. Jakie są podstawowe wyzwania w zarządzaniu dystrybucją produktów szybkozbywalnych?

Obsługa których towarów jest najtrudniejsza?
Z mojego kilkunastoletniego doświadczenia z pracy w Vesta Polska wiem, że podstawowymi wymaganiami w zarządzaniu dystrybucją FMCG jest maksymalna elastyczności, optymalizacja kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu obsługi. Chociaż w wielu przypadkach wydaje się, że jest to zadanie niemalże niewykonalne, operatorzy logistyczni udowadniają, że możliwe do zrealizowania dzięki pracy wyspecjalizowanej kadry oraz coraz bardziej zaawansowanych programów informatycznych.

5. Jaki obszar działań jest najbardziej newralgiczny (dystrybucja, magazynowanie)? Czy to się zmienia, np. ze względu na rozwój technologii? Jak?

Trudno odpowiedzieć precyzyjnie na to pytanie. Każdy z obszarów jest jednakowo ważny dla całego procesu. Nie możemy zaniedbać jednego kosztem drugiego. Oczywistym jest fakt, że jeżeli dystrybucja spóźni się z podstawieniem odpowiedniego auta na czas, to magazyn ma problem z załadunkami kolejnych transportów.
A co do technologii, oczywiście, jej rozwój pomaga w optymalizacji czasu i eliminuje błędy popełniane przez ludzi na każdym etapie działań.

6. Jaką rolę w tej branży odgrywają nowoczesne technologie i systemy IT?

Dynamika branży FMCG, wynikająca ze zmieniających się preferencji konsumentów, kreowania nowych potrzeb, sezonowości i wielu innych – powodują, że rola nowoczesnej technologii staje się z dnia na dzień coraz bardziej istotna. Dla przykładu, nasi kierowcy odznaczają w systemie TMS rzeczywisty czas przyjazdu na załadunek/rozładunek, co pozwala naszym Dyspozytorom w biurze optymalnie zaplanować kolejne pracę dla danego auta.
Uważam, że firmy, które nie będą chciały korzystać z systemów IT stopniowo będą wypierane z rynku, ponieważ staną się porostu mało konkurencyjne, za wolne dla tak szybko rozwijającej się branży.

7. Czego firmy z branży FMCG oczekują od operatora logistycznego?

Tak jak wcześniej zauważyłem, ta branża oczekuje od nas kompleksowego i jakościowego serwisu. Moim założeniem we współpracy z klientami Vesta Polska jest dążenie do tworzenia relacji opartej na partnerstwie biznesowym. Oprócz oczywistych założeń, takich jak dostawa na czas, konkurencyjność cenowa, szybkie dostosowanie do zmienności i oczekiwań rynku, również stawiamy na doradztwo i komunikację.

8. W jaki sposób może on pomóc w zdobyciu przewagi rynkowej nad konkurentami z tej branży?

Dobry partner logistyczny jest wizytówką dla swojego klienta. Jak wspomniałem wcześniej, ważne jest nie tylko dobre wykonanie usługi ale i wskazanie najbardziej optymalnych rozwiązań dla swojego zleceniodawcy. Dobrym serwisem, elastycznością działań i innowacyjnymi technologiami usprawnia nie tylko swoją pracę ale również pracę firmy produkcyjnej czy dystrybucyjnej.