CSR

Przez prawie 20 lat funkcjonowania Vesta Polska na lokalnym rynku podejmowaliśmy wiele działań wychodzących poza ramy logistyki. Od początku istnienia Założeniem Zarządu Spółki Vesta Polska jest nie tylko generowanie zysków i zwiększanie zasięgów firmy ale również działalność prospołeczna poprawiająca jakość życia w naszym najbliższym otoczeniu. Polityka naszej firmy jest zgodna z definicja zawarta w normie Normie PN-ISO 26 000 (CSR) o odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniania przez przejrzyste i etyczne postępowanie które:

 • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia
  społeczeństwa;
 • uwzględnia oczekiwania interesariuszy;
 • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami
  postępowania;
 • jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.
  CSR jest bardzo szerokim pojęciem, pod którym kryje się szereg różnych inicjatyw czy procedur.

Pomoc dla Medyków / Koronawirus

Przekazujemy środki dezynfekcyjne i higieniczne dla służb medycznych. Walczymy z Covid-19

Dzień Dziecka

Organizacja imprezy dla pracowników i kontrahentów firmy z okazji Dnia Dziecka:

Uczniowie w Vesta!

Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej FAMILIA w Brwinowie

Uczniowie w Vesta!

Wizyta uczniów Zespołu Szkół nr 128 w Warszawie

Redukcja emisji spalin

-11095

litrów paliwa

Vesta Polska jako świadomy przewoźnik od początku prowadzenia działu Transportu Międzynarodowego kładzie szeroki nacisk na redukowanie szkodliwości związanej z emisją spalin. Nasze samochody spełniają najwyższą normę w tym zakresie – Euro 6. Dyrektor Transportu – Mariusz Staniszewski jest inicjatorem szkoleń dla kierowców i dyspozytorów mających na celu poprawę zużycia paliwa. W regulaminie firmy dział transportu zobowiązany jest do weryfikacja wybranych zasad eco-drivingu m. in.:

 • Wpływ sposobu rozpędzania pojazdu na emisję substancji szkodliwych i zużycie paliwa
 • Ograniczenie pracy silnika podczas postoju
 • Wpływ prędkości obrotowej silnika na emisję spalin i zużycie paliwa
 • Wpływ sposobu hamowania pojazdem na emisję spalin i zużycie paliwa
 • Stylu jazdy kierowcy na zużycie paliwa i emisję substancji szkodliwych w spalinach