transport maszyn budowlanych1314.04.2020

Czas Churchilla – komentarz Marka Goliszewskiego po konferencji premiera

Zwiększajmy swoją świadomość nt. gospodarki również w czasie pandemii.

Vesta Polska jako członek Business Centre Club serdecznie zaprasza do przeczytania poniższego artykułu – Komentarz Marka Goliszewskiego, prezesa BCC.

Business Centre Club docenia, że premier, najogólniej mówiąc, zwiększył pomoc finansową na wsparcie gospodarki o dodatkowe 100 mld zł. Wsparcie to, biorąc pod uwagę stan wojenny w gospodarce, będzie jednak za chwilę niewystarczające. Niemcy przeznaczyli na ratowanie swojej gospodarki 822 mld euro, 20 razy więcej niż zadeklarował dziś premier Morawiecki. Gospodarka niemiecka nie jest 20 razy większa od polskiej, najwyżej kilka. – pisze w komentarzu Marek Goliszewski – prezes BCC.

BCC w dalszym ciągu stoi na stanowisku, że zadeklarowane wsparcie firm przez Narodowy Bank Polski będzie nieefektywne, o ile natychmiast nie zostaną uproszczone procedury biurokratyczne związane z gwarancjami bankowymi i uzyskaniem przez przedsiębiorcę kredytów w bankach komercyjnych. Sygnały, które dzisiaj odbieramy od firm, umacniają nas w tym przekonaniu.

Nie usłyszeliśmy od premiera zapowiedzi, że firmy średnie i duże zostaną zwolnione z obowiązku płacenia składek ZUS przez trzy miesiące. Także deklaracji, że firmy, które odnotowały 30-procentowy spadek obrotów w marcu br. zostaną zwolnione z odprowadzania zaliczek na podatek PIT i CIT aż do poprawy ich standingu finansowego. Spodziewaliśmy się usłyszeć, że zarówno pracownicy jak i pracodawcy zostaną zwolnieni z odprowadzania składek na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Rozumiemy, że premier musi dbać o płynność finansową budżetu.

Zasadne jest pytanie skąd budżet ma czerpać pieniądze. Chcemy podkreślić, że rząd może spodziewać się nadzwyczajnych dochodów związanych z likwidacją OFE (14,5 mld zł), dywidendą NBP (7,5 mld zł), sprzedażą częstotliwości 5G (3,5 mld zł), funduszami europejskimi, skierowanymi przez UE na pomoc dla naszego kraju (ok. 33 mld zł).

Jeśli pieniędzy nadal brakuje, to nie należało rozpoczynać wypłaty 13. emerytury. Ta ekstra obietnica rządu, dziś wydatek – powinien być odłożony na czas po kryzysie. Planowanym przez rząd wydatkom należy się przyjrzeć ponownie. Premier powinien przedstawić opinii publicznej, jakimi naprawdę środkami finansowymi dysponuje nasze państwo, na jakie wydatki te pieniądze będą przeznaczone, z jakich wydatków rząd chce zrezygnować, by ratować krwiobieg gospodarki przez zawałem. W samolocie, w sytuacji awarii, maskę tlenową kapitan statku powietrznego nakazuje zakładać najpierw rodzicowi, by ten miał możliwość ratować życie swojego dziecka. Jeśli firmy utracą płynność, to nie będzie miejsc pracy, nawet niższych wynagrodzeń, podatków, a w konsekwencji rent i emerytur.

Zbliża się czas mroku, czas Churchilla, który obiecał swojemu społeczeństwu krew, pot i łzy aż do zwycięstwa. BCC ponownie apeluje do Pana Premiera, aby nawiązał merytoryczną współpracę z finansistami, prawnikami, organizatorami z Rady Przedsiębiorczości.

Źródło: https://www.bcc.org.pl/czas-churchilla-komentarz-marka-goliszewskiego-po-konferencji-premiera/