Magazynowanie

Magazynowanie palet pod Warszawą

Vesta Polska oferuje szeroki wachlarz usług z zakresu logistyki magazynowej. Od początku dzielności naszej firmy w Polsce, magazynowanie palet było dla nas kluczowym punktem w kompleksowym podejściu do klienta.

 • Parametry magazynów Vesta Polska
 • Magazyn Klasa A
 • Powierzchnia magazynowa – 26 600 m3 ;
 • Wysokość magazynu – 12m;
 • Regały wysokiego składowania, które spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Dwuzmianowy system pracy;

Oferta magazynowania w Vesta Polska

 • Możliwość podłączenia systemu klienta do zarządzania magazynem;
 • Raportowanie ruchu towaru w magazynie; raportowanie stanów magazynowych w szczególności informowanie o stanie jakościowym i ilościowym towarów znajdujących się w magazynie;
 • Paletyzowanie towaru;
 • Realizacja zamówień o dowolnej złożoności;
 • Przeprowadzanie kompleksowej i częściowej inwentaryzacji;
 • Wykonywanie dokumentacji transportowej.
 • Transport;
 • Rozładunek/załadunek (handling);
 • Składowanie i przechowywanie towaru;
 • Przeładunek towarów (cross docking);
 • Konfekcjonowanie oraz co-packing;
 • Kompletację (picking);
 • Etykietowanie (labeling);
 • Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi;
 • Sprawdzanie jakości towarów;
 • Składowanie towarów w magazynach i składach celnych;
 • Opieka agentów celnych;
transport palet hiszpania22

Lokalizacja

Nasze magazyny zlokalizowane są w bliskiej odległości od stolicy, żeby współdziałać ze sobą i stanowić wsparcie dla klientów z województwa mazowieckiego. Magazynowanie palet pod Warszawą jest też podyktowane strategicznymi decyzjami firm ze swoimi centralami w niedalekiej odległości.

 • Błonie, koło Warszawy
 • Dodatkowa powierzchnie magazynowa w Płońsku oraz Tomaszowie Mazowieckim

Automatyzacja i system WMS

Dzięki systemowi zarządzania magazynem WMS czyli, Warehouse Management System i nowoczesnemu sprzętowi wyposażenia magazynu w naszych magazynach wszystkie przeprowadzane operacje logistyczne przebiegają sprawnie:

 • Towary są ewidencjonowane w systemie magazynowym WMS,
 • System WMS jest zintegrowany z systemem informatycznym Klienta, który na bieżąco może kontrolować stany magazynowe swojej firmy i prowadzić ewidencję zapasów,
 • Towar jest w pełni zabezpieczony przed wilgocią, pożarem, kradzieżą i szkodnikami,
 • Na bieżąco odbywa się kontrola dat ważności, numerów partii, a zrealizowane zlecenia są archiwizowane,

Automatyka przeciwpożarowa

W magazynach Vesta Polska mamy pełne zabezpieczenie magazynowanych palet przed pożarem dzięki zautomatyzowanej instalacji.

Monitoring i ochrona przed kradzieżą

Całodobowa ochrona przed kradzieżą, telewizyjny system dozorowy CCTV i kontrolowany dostęp do budynku.

Pełna kontrola nad towarem

Stały i bezpośredni dostęp do informacji o stanach magazynowych poprzez integrację systemową.

Logistyka magazynowa dla sklepu internetowego

W branży e-commerce coraz większą wagę przykłada się do logistyki jako obszaru budującego przewagę konkurencyjną, nie opierając się jedynie na magazynowaniu palet. Jakość obsługi logistycznej może zarówno przyciągnąć nowych klientów oraz budować ich lojalność, jak i zniechęcać do korzystania z danego serwisu.
W Vesta Polska obsługujemy małe i średnie sklepy internetowe, zapewniając powierzchnię magazynową, dostęp on-line do systemu WMS do zarządzania operacjami i stanami magazynowymi, opakowania do wysyłki oraz pracowników wykonujących wszelkie prace magazynowe. Nad przepływem komunikacji z Klientem oraz płynnością prowadzonych operacji czuwa dedykowany opiekun.

Więcej informacji na ten temat w zakładce -> FULFILMENT