Oznakowanie posadzki w magazynie — przepisy30.09.2021

Oznakowanie posadzki w magazynie — przepisy

Przez wzgląd na charakterystykę magazynu, najlepiej sprawdzają się znaki umieszczane na posadzce. Są dostępne dla każdego oraz są dobrze widoczne, ponieważ nie zlewają się z towarem na regałach.

Warto wiedzieć, że oznaczenia na posadzce stanowią wymóg prawny. Reguluje je Unijna Dyrektywa 92/58/EWG, która wymaga stosowania określonego systemu znaków na terenie magazynów. Niedopełnienie obowiązków, nakładanych przez wspomnianą dyrektywę, może narazić właściciela magazynu na wysokie kary, ponieważ nie tylko łamie on prawo, ale również naraża pracowników na niebezpieczeństwo.

Co powinno się oznaczyć?

Przede wszystkim należy widocznie i jasno oznaczyć wszystkie dostępne wyjścia awaryjne. Trzeba pamiętać, że ich lokalizacja nie może budzić wątpliwości, ponieważ w sytuacji zagrożenia czas ma bardzo duże znaczenie. Następnie należy oznaczyć obszary niebezpieczne, stanowiące zagrożenie. Zaliczają się do nich na przykład miejsca na hali magazynowej, w których znajdują się szkodliwe substancje — pomoże to zapobiec wypadkom.

transport całopojazdowy10

Warto również oznaczyć poszczególne strefy robocze i wyznaczyć sposób poruszania się po magazynie (jeżeli z jakiegoś powodu nie jest on intuicyjny). Takie oznaczenia pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa miejsca pracy oraz niwelują nieścisłości, co przekłada się na większy komfort pracowników.

Jakie są rodzaje oznakowań posadzki w magazynie?

Sposobów na oznaczenie podłogi w hali magazynowej jest bardzo dużo. W zależności od potrzeb można wybrać jeden, najlepiej odpowiadający wymaganiom danego magazynu lub zestawić ze sobą kilka różnych.

Sama charakterystyka oznaczeń jest jednak regulowana prawnie. Do informowania o zagrożeniach lub zakazach należy stosować znaki o konkretnym kształcie i kolorze, przypominające te, które można spotkać na drodze. Mają również analogiczne znaczenie — trójkąty ostrzegają przed niebezpieczeństwem, a te kwadratowe mają charakter informacyjny.

Do ich namalowania można wykorzystać specjalne powłoki malarskie. Stworzone są na bazie żywicy, dzięki czemu nie ulegają ścieraniu ani nie blakną. Doskonale sprawdzą się na posadzce w magazynie, która jest mocno eksploatowana zarówno przez ludzi, jak i maszyny. Zaletą malowanych oznaczeń jest ich szybka renowacja — jeżeli jednak jakiś element się zetrze, to wystarczy go odmalować.

Dopełnieniem malowanych oznaczeń mogą być naklejki antypoślizgowe. Muszą być one jednak bardzo wytrzymałe i wodoodporne, inaczej nie sprostają warunkom, jakie panują w halach magazynowych. Najczęściej wykorzystuje się je do oznaczenia schodów lub pojedynczych stopni, żeby zapobiec wypadkom. Ich kolor można wybrać w zależności od potrzeb oraz miejsca przeznaczenia, jednak na magazynach najczęściej wykorzystuje się wersję w czarno-żółte pasy.

O czym należy pamiętać przy oznaczaniu posadzki w magazynie?

Jak już zostało wspomniane, większą część systemu oznakowania posadzki, regulują przepisy. Nie można ich ignorować ani modyfikować, ponieważ może to narazić pracowników na niebezpieczeństwo, a właściciela magazynu czy pracodawcę na odpowiedzialność finansową.

Trzeba pamiętać, aby zaplanować rozkład oznaczeń na podstawie planu magazynu. Zbyt duże stężenie informacji na małej powierzchni wprowadzi chaos i nie pomoże w organizacji. Należy również dokładnie oznaczyć wszystkie powierzchnie, które mogłyby stanowić zagrożenie. Każde miejsce w magazynie trzeba oznaczyć (za pomocą kształtów i kolorów), zgodnie z Unijną Dyrektywą.

Wspomniana dyrektywa zakłada również obowiązek szkolenia pracowników w zakresie wykorzystywanego systemu oznaczeń oraz środków zapobiegawczych. Szkolenia te mają stanowić potwierdzenie znajomości przez personel systemu oznaczeń na magazynie oraz procedury wykorzystywanej w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pracowników.