różnice w magazynowaniu krótko i długo terminowym22.02.2022

Różnice w magazynowaniu krótki i długoterminowym

W logistyce magazynowanie jest jednym z kluczowych elementów łańcucha dostaw. Mianem magazynowania określamy przyjmowanie i czasowe gromadzenie różnych dóbr materialnych i składowanie ich we właściwych i określonych warunkach, oraz ich późniejsze wydawanie. Obecnie coraz więcej firm decyduje się na magazynowanie swoich towarów ze względu na ich czasowo nierównomierną konsumpcję. W zależności od tego, co sprzedaje dana firma, organizuje się różne plany rozmieszczenia produktów w magazynie oraz specjalnie dostosowany do tego plan. Osoba, która sprawuje opiekę nad magazynem, powinna odznaczać się specjalistyczną wiedzą i sporym zaangażowaniem.

Ze względu na długość przechowywania towarów w magazynie, wyróżnia się magazynowanie krótkoterminowe i długoterminowe. Odznaczają się one różnymi sposobami przechowywania ze względu na okres czasu.

Fazy procesu magazynowania

Proces magazynowania dzielimy na cztery poszczególne fazy:

1. Przyjmowanie — najprościej mówiąc, jest to wpływ towaru do naszego magazynu. W chwili potwierdzenia przybycia towaru firma staje za niego odpowiedzialna.
2. Składowanie — polega na przeniesieniu towaru w określone miejsce w odpowiednio uporządkowany sposób.
3. Kompletacja — polega na wyłonieniu i zestawieniu ze sobą określonych części towaru wedle zamówienia odbiorcy.
4. Wydawanie — jak sama nazwa wskazuje, jest to po prostu przekazanie magazynowanego towaru jego właścicielowi.

Rodzaje magazynowania

Ze względu na rodzaj magazyny możemy podzielić w następujący sposób:

1. Podział ze względu na konstrukcję (magazyny otwarte, półotwarte i zamknięte).
2. Podział ze względu na funkcje (magazyny kontenerowe, dostawcze, celne, rozdzielcze, przeładunkowe, konsygnacyjne, produkcyjne lub przemysłowe).
3. Podział ze względu na sposób składowania (niski skład, średni skład, wysoki skład).
4. Podział ze względu na rozmieszczenie towaru (stałe miejsca składowania, wolne miejsca składowe, rozmieszczenie według częstotliwości pobierania).

Magazynowanie krótkoterminowe a magazynowanie długoterminowe — istotne różnice

Ze względu na czas przechowywania, magazynowanie może być krótkofalowe bądź długofalowe. Magazynowanie krótkoterminowe obejmuje towary, które są przechowywane do 30 dni. Stosowane jest ono w przypadku, gdy towary podlegają szybkiej sprzedaży przez klienta i nie wymagają długotrwałego magazynowania. Wszystkie obiekty, które przebywają w magazynie przez okres dłuższy niż 30 dni, określamy mianem magazynowania długoterminowego.

Magazynowanie krótkoterminowe musi być bardzo szczegółowo dopracowane. Przy szybkiej konsumpcji towaru kluczowe jest przyspieszenie czasu jego kompletacji i dostarczenia. Wszystko musi przebiegać szybko i sprawnie. Magazynowanie długoterminowe jest nastawione na odpowiednie zabezpieczenie i przechowywanie produktów. Istotne jest, aby towar nie uległ zniszczeniu przez wzgląd na długi czas jego przechowywania i na to osoba kierująca magazynem powinna zwrócić szczególną uwagę.

Między magazynowaniem krótkoterminowym a magazynowaniem długoterminowym istnieje również różnica cenowa. Jak możemy się domyślić, im krótszy czas przechowywania towarów, tym cena będzie niższa.

W przypadku magazynowania długoterminowego osoba sprawująca kontrolę nad całym procesem musi odpowiednio przygotować magazyn. W odróżnieniu od magazynowania krótkoterminowego, odpowiednie dopasowanie magazynu do rodzaju towaru jest rzeczą niezbędną. Trzeba zadbać o to, aby klient otrzymał swój produkt w stanie nienaruszonym. W przypadku magazynowania na dłuższy okres czasu warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy odpowiednio zadbają o każdy szczegół.

Towary przechowywane w magazynie na krótkotrwały okres muszą odznaczać się sprawnym obiegiem informacji. Każdy pojedynczy obiekt musi zostać umieszczony w systemie, aby ułatwić klientowi dostęp do niego. W przypadku składowania długoterminowego plan działania jest ściśle związany z szybkością konsumpcji towaru oraz dokładnym okresem, przez który towar ma być przechowywany.