transport ładunków ponadgabarytowych17.06.2022

Transport ładunków ponadgabarytowych — charakterystyka

Przewóz ładunków jest często trudnym do zaplanowania przedsięwzięciem, szczególnie gdy należy przetransportować towary zaliczane do ładunków ponadgabarytowych. Firmy zajmujące się transportem ponadnormatywnym, muszą być doskonale zaznajomione z wszelkimi przepisami nakładanymi przez ustawodawcę oraz posiadać konieczne do wykonania tego procesu pozwolenia. Wiele przedsiębiorstw oferuje również usługi związane z tymczasowym składowaniem towaru w magazynach.

Ładunki ponadgabarytowe

Ładunki ponadgabarytowe lub inaczej nazywane ładunkami ponadnormatywnymi to towary, które charakteryzują się dużymi wymiarami. Są to ładunki, których nie można przewieźć za pomocą tradycyjnej naczepy, ponieważ przekraczają normy określone w nowelizacji Ustawy Prawa w ruchu drogowym z 2011 roku dla pojazdów poruszających się drogami.

Transport ponadgabarytowy dotyczy pojazdów lub grup pojazdów, które razem z ładunkiem przekraczają maksymalny wymiar lub są za ciężkie. Taki ładunek nie może przekroczyć:

  • 2,5 metrów szerokości,
  • 16,5 metrów długości na naczepie lub 18,5 metrów długości na przyczepie,
  • 4 metrów wysokości,
  • masy 42 ton.

Wszelkie ładunki, które są większe niż podane wymiary, zaliczane są jako towary ponadnormatywne i wymagają transportu w odpowiednich warunkach. Są to wszelkie maszyny rolnicze czy budowlane, hale, linie produkcyjne, konstrukcje stalowe, turbiny, jachty czy zbiorniki i kontenery.

Ładunki ponadgabarytowe charakteryzują się dużą wagą i niestandardowymi wymiarami, które nie mieszczą się w normach określonych przez przepisy prawne, dlatego wymagają specjalnego transportu.

Jakie przepisy obowiązują przy transporcie ładunków ponadnormatywnych?

Transport ładunków ponadgabarytowych regulują przepisy ustawy o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku. Zgodnie z art. 64 ust.1, ruch pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym jest dozwolony, jeśli spełni się poniższe warunki:

  • należy uzyskać pozwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, który jest wydawany przez właściwy organ w drodze decyzji administracyjnej,
  • przestrzega się warunków przejazdu, jasno określonych przez zezwolenie,
  • pilotuje się taki przejazd przez odpowiednią liczbę pojazdów wyposażonych i oznakowanych zgodnie z przepisami,
  • osoba kierująca pojazdem musi zachować szczególną ostrożność oraz posiadać zezwolenia, które ma obowiązek pokazać osobom uprawnionym.

Przepisy o ruchu drogowym zabraniają transportowania pojazdem nienormatywnym ładunków podzielnych — czyli takich, które mogą z łatwością zostać podzielone na co najmniej dwa mniejsze ładunki.

Jak zorganizować transport ponadgabarytowy?

Transport ładunków ponadnormatywnych jest dużym wyzwaniem, który wiąże się z wieloma problemami logistycznymi. Pierwszym z nich jest wybór odpowiedniej trasy, która spełni wszelkie wymogi i umożliwi przewóz towaru z jednego miejsca do drugiego. Zaplanowana trasa musi omijać lub ograniczać do minimum takie przeszkody jak ronda, wąskie drogi, mosty, wysokie krawężniki czy wiadukty. To, jaką drogę wybierzemy, wpłynie na sprawność oraz efektywność pracy. Przed takim transportem należy zwrócić się do Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad o specjalne pozwolenie. Aby je uzyskać, nasza dokumentacja musi zawierać takie informacje jak czas trwania przewozu, pojazdy realizujące dane zadanie, dokładną trasę.

Istotną kwestią jest również zaplanowanie logicznego procesu przewozu ładunków ponadnormatywnych. Wiąże się to z maksymalną optymalizacją sposobu transportu towarów wraz z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Wszystko musi być dobrze zaplanowane, gdyż każdy problem lub opóźnienie powoduje dodatkowe koszty. Z tego powodu transport ładunków ponadgabarytowych często odbywa się nocą, co pomaga uniknąć dodatkowych utrudnień.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania związane z transportem ładunków ponadgabarytowych, serdecznie zapraszamy do kontaktu.